Referenser

Villa i Vårdsberg med 71 installerade paneler

39 paneler mot söder och 16 paneler på vardera sida av garagetak (öst/ väst)

23,785 kWp på en 20 KW växelriktare från Kostal. Solpanelerna kommer från IBC och är på 335 watt per styck.

Här har vi dessutom hjälpt kunden med att byta tak. Papp, läkt och nya pannor innan solpanelerna monterades.

/