Material

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk – därför tummar vi aldrig på kvaliteten!

En solcellsmodul består av flertalet viktiga komponenter och en solcellsanläggning behöver både växelriktare och kablar för att leverera solel.

 

Kisel

Den i särklass viktigaste och mest komplexa delen av en solcellspanel är den som genererar energi. Kisel är ett halvmetalliskt grundämne som bryts i stora gruvdrifter. Kisel används som huvudkomponent i många olika produkter såsom glas, cement, keramik och olika halvledare. Kislet är även solcellens största komponent. Det finns i två kvaliteter; mono som är enkristallint kisel med hög effekt och poly som är flerkristallint kisel med lägre effekt, men med lägre pris per watt.

 

Glas

På alla Windons solpaneler förutom standard modellen så används ett etsat glas. Det betyder att glaset har förändrat sin ytmorfologi via en kemisk process. Ytan blir smutsavvisande och självrengörande. På Windon Standard används AR Coat glas som liknar en billack som med tiden lätt blir smutsig och behöver rengöras.

 

Modulram

En mycket viktig del rent säkerhetsmässigt. De flesta ramar är tillverkade för andra klimat än det klimat vi har i Norden. Följden är att dessa ramar inte klarar frostsprängningar och det kan få förödande konsekvenser i o m att om ramen går sönder finns det risk att glaset åker ut och ner på marken. För att klara detta har Windon gjort dräneringshål i ramen som bryter ytspänningen på kondensvattnet. Du kanske frågar dig varför gör inte alla tillverkare dräneringshål? Det beror på att i övriga världen så har de inte samma klimat och därför anpassar/fördyrar de ej produkten för att passa en så liten marknad som Norden är.

 

Kopplingsbox

Sitter på baksidan av solpanelen och är till för att knyta ihop hela anläggningen elektriskt. En dålig kopplingsbox är en av de vanligaste orsakerna till att en solpanel slutar fungera. Den kopplingsbox som används här är Svenska OEM och den är lödd och svetsad från fabrik med gediget kablage samt helt vattentät.

 

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

EVA: s funktion är att fungera som ett lim i laminatet. Dvs. sammanfoga glas, solceller samt bakstycket till ett så homogent paket som möjligt. EVA: t ska stoppa väta, fukt och partiklar från att kontaminera solcellernas förmåga att leverera energi. Värme, men framförallt UV strålning bryter långsamt ner EVA (även övriga delar i solpanelen, men de är ej lika känsliga) därför är det mycket viktigt att det är av hög kvalitet. Om det missfärgas kommer solpanelen att leverera betydligt mindre energi. Normalt är att det finns två EVA i en solcellsmodul, Windon använder sig utav 3 st för ökad kvalitet.

 

Backstycke (Backsheet)

Backstycket ska se till att väta/kondens mm inte kommer in i modulen. Anledningen till att backstycket oftast är vitt beror på att den ska avleda så mycket värme som möjligt för att solpanelens effekt inte ska gå ner. Andra färger på bakstycket kommer att ge en sämre effekt på solcellsmodulen.

 

Ribbon

Ribbon är en tennplätterad  platt koppartråd som löds till solcellens lödbana. Vid tillverkning strävas alltid att få ut så mycket energi som möjligt av solcellen. Ribbons uppgift är att ta upp den energin solcellerna genererar vidare till kopplingsboxen. På Windons solpaneler ligger Ribbon 20 mm från ramen för att undvika framtida isolationsfel.
 


 

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan!

I och med ditt användande av formuläret godkänner du vår integritetspolicy.
/