Solceller för brf

Minska era driftkostnader och gör en hållbar investering som ökar er attraktionskraft som brf!

Som bostadsrättsförening är ni vana att göra långa underhållsplaneringar och väga investeringar mot höjda bostadsrättsavgifter. Med solceller kommer avkastningen direkt och återbetalningstiden är kort i jämförelse med hur länge solcellsanläggningen producerar el.

Driftkostnaderna är stora i en brf och reglerna och möjligheterna att investera i solceller ser olika ut beroende på vilka val ni som bostadsrättsförening gjort tidigare. Nedan sammanställer vi de viktiga delarna ni bör tänka på och hjälper er utröna vilka förutsättningar ni har.
 

Förutsättningar gällande tak

 • Vilket väderstreck ligger ert tak åt?
  Söder är optimalt, men både öster och väster är bra (solproduktionen är vid perfekta förhållanden 80 % av södertakets produktion)
 • Har ni skugga på ert tak under dagtid?
  Eftersom solpanelerna är seriekopplade så minskar effekten hos solpanelerna även om endast ett par är skuggade. Detta går att lösa med en bra projektering. 
 • Hur hög elanvändning har ni i er brf?
  För att det ska vara en god idé att installera solceller behöver elanvändningen överstiga 5000 kWh.
 • Har de boende i föreningen egna separata elavtal?
  I det fallet kan ni installera solceller för att möta behovet av el för era gemensamma utrymmen såsom hissar, tvättstuga, förråd och trapphus.
   

Checklista vid start av projekt

 1. Hur mycket el gör föreningen av med på årsbasis?

  Max installerad effekt ska vara nära total årsförbrukning för att få ta del av den statliga skattereduktionen på 0,60 kr per kWh på all överskjutande el som säljs vidare på elnätet. (den el föreningen själv inte använder).

  Har de boende separata elabonnemang så kan ni endast beräkna era gemensamhetsanläggningars elanvändning och solcellsanläggningen blir av mindre storlek.

  Om er förening har ett gemensamt elabonnemang (dvs samtliga boendes elanvändning samt gemensamhetsanläggningarna)  så har ni möjlighet att installera en betydligt större och mer kostnadseffektiv solcellsanläggning.

  Om er förenings lägenhetsinnehavare har separata elavtal finns möjligheten att ändra till ett gemensamt elabonnemang. Detta leder till att ni kan investera i en större och mer kostnadseffektiv solcellsanläggning. Detta ger också en ökad kostnad, men den bärs oftast av att varje lägenhets elnätsabonnemang ersätts med ett elnätsabonnemang för hela föreningen. Som en större part har bostadsrättsföreningen också lättare att förhandla fram ett bra elavtal.

  https://www.energiporten.se/energiskolan/fastighetsel/gemensam-el

  Är bostadsföreningen nybyggd/nystartad och därmed befriad från skatter i 15 år kommer skattereduktionen inte att kunna dras mot en skatt – därmed fallerar skattereduktionen. Detta innebär att det är osäkert ifall en ny bostadsrättsförening ska installera solceller ifall de inte använder i stort sett allt el de producerar (vilket är ovanligt). Undantag kan vara ifall brf: en har lokaler som ni betalar statlig fastighetsskatt på istället för kommunal fastighetsavgift (den som är skattebefriad i 15 år).
   
 2. Hur stort är taket som solcellerna ska installeras på?

  1 kW solceller bygger cirka 7 m2 så om ni har en elförbrukning på 20 kW så krävs m a o 140 m2 oskuggat tak. 

  Takstorleken bestämmer vilken total effekt (kW) ni kan installera.
   
 3. Hur stor är er huvudsäkring?

  Har er bostadsrättsförening en huvudsäkring på 63 A eller lägre och producerar mindre än vad föreningen förbrukar? Då står elnätsbolaget för en ny elmätare och tar emot er överskottsel. Ni erhåller här den statliga skattereduktionen på 0,60 kr per kWh och den får ni även upp till en 100 A säkring (max 18.000 kr/år dvs överskottsel upp till 30.000 kWh/år). Här finns en stor risk att elnätsbolaget tar ut en avgift på inmatningsabonnemang på ett par 1000 kr.

  För att beräkna vad er huvudsäkring klarar för effekt: 
  Exempelvis 20 A säkring = 1,73*400V*20 A = 13,84 kW

  Är er huvudsäkring över 100 A så är det därför viktigt att ni dimensionerar den efter er användning av el de månader som solcellsanläggningen kommer att leverera mycket solenergi. I vissa fall kan ni byta huvudsäkring för att komma runt problemet.
   
 4. Räknas er bostadsrättsförening som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsbolag?

  Kolla vilka regler som gäller för er (Skatteverket).

  Bedömningen om ni räknas som privatbostadsförening eller oäkta bostadsbolag görs vid utgången av ett beskattningsår och gäller då retroaktivt för hela det året.

  Definitionen av privatbostadsförening är en förening eller aktiebolag som verkar i Sverige och vars verksamhet till minst 60 % består i att tillhandahålla medlemmarna/delägarna bostäder i de byggnader som föreningen äger. Detta kallas kvalificerad användning. Är det mindre än 60 % enligt ovan så klassas föreningen som ett oäkta bostadsföretag.

  Om ni räknas som en privatbostadsförening och inte säljer all solcellsel eller mindre än vad ni tillsammans gör av med så blir ni inte skattepliktiga. Kostnaderna är inte heller avdragsgilla.

  Om ni räknas som ett oäkta bostadsbolag är försäljningen av överskottsel från en solcellsanläggning alltid skattepliktig verksamhet.

  Skatteverket: Energiskatt på el
   
 5. Ansök om investeringsstöd

  När ni fått fram hur stor anläggning som kan installeras på ert tak (utifrån huvudsäkring, takstorlek och elanvändning) så rekommenderar vi er att ansöka om investeringsstöd. Överdriv kostnaden per kW så ni inte hamnar under vad det slutliga priset blir. Räkna på 25 000 kr per kW för att ligga i överkant. Max summa är 37 000 kr + moms per installerad kW elektrisk toppeffekt.

  Boverket: Investeringsstöd för solceller
   
 6. Ta in offert

  Detta ger er en bild av hur lång återbetalningstiden för investeringen är. Vårt tips är att välja en leverantör som har solpaneler med hög kvalitet och inte stirra sig blind på priset. Smart Solkraft har produkterna som behövs för att göra er investering underhållsfri och enkel. Det är vanligt med mycket trafik på gatorna kring bostadsrättshusen och duvor och andra fåglars avföring hamnar på taken och därmed era solpaneler. Vi erbjuder er självrengörande solpaneler så att ni slipper gå upp och rengöra solpaneler på ert tak eller kontraktera någon annan att göra det.

Vill du lära dig mer om våra högkvalitativa solpaneler och hur de fungerar? Se vår produktsida.

Välkommen att kontakta oss nedan för ett personligt möte!

I och med ditt användande av formuläret godkänner du vår integritetspolicy.
/