Hur beräknar vi återbetalningstiden

En normalstor villa kan räkna med att få tillbaka sin investering på ca 10 år. Se nedan hur vi beräknar återbetalningstiden för en normalstor villa där investeringskostnaden är 100.000 kr

Har ni som kund önskemål till ett annat upplägg på uträkning för just er anläggning, så be oss om detta så tar vi fram en siffra som är mer anpassad för just er.

 

Besparingar:

För varje kWh som vi slipper att handla så räknar vi med en besparing på 1,30 kr inkl moms.

Kostnad från nätägaren:

Elöverföringsavgift: 24,50 öre

Energiskatt: 44,50 öre

Kostnader från elbolaget:

Elkostnad inkl elcertifikat: 61 öre

 

Ersättningar:

För varje såld kWh räknar vi med en ersättning på 1,20 kr

Ersättning från nätägare:

Nätnytta: 8 öre

Ersättning från elbolaget:

Spotpris + eventuell extra ersättning: 52 öre

Ersättning på skatten: 

Skattereduktion: 60 öre

 

En enkel beräkning går att göra så här:

Investeringskostnad: 100.000 kr

Beräknad produktion från solceller: 10.000 kWh

Beräknad egenkonsumtion: 30 %

Av de 10.000 producerade kWh så använder vi oss av 30% direkt från solcellerna (egenkonsumtion), och 70% kommer säljas vidare ut på nätet (beräknat på ett kalenderår).

Besparing: (10000x0,3) x 1,3 = 3.900 kr

Ersättning: (10000x0,7) x 1,2 = 8.400 kr

Totalt sparar vi 12.300 kr årligen vilket ger en återbertalningstid på 100000/ 12300 = 8,13 år.

 

En mer avancerad uträkning som vi gör innebär även:

Vi tar med i beräkningen att solcellerna med åren degraderas. Där utgår vi från den siffra som tillverkaren lovar efter 25 år.

Vi räknar även med att elpriset ökar årligen och normalt sett sätter vi en siffra på 3% årligen här.

/