Varför välja solenergi?

När solen lyser en timme över Sverige ger den lika mycket energi som vi tillsammans förbrukar under ett år. Idag kan vi endast ta tillvara en mycket liten del av denna oändliga energi, men det räcker ändå långt då vi kan tillgodose en stor del av vårt energibehov med solceller.

Det forskas intensivt om hur vi ska ta tillvara den energi vi inte förbrukar med hjälp av batterier. Tekniken finns redan idag, men är mycket dyr och tar upp stor plats. Det finns stor framtidsoptimism bland forskarna som tror att vi inom 10 till 15 år kommer kunna lagra den solel vi producerar under sommaren i flertalet år.

Innan vi når ända dit har staten valt att subventionera solkraft för att påskynda vår omställning till förnyelsebar energi. Detta gör de idag med 60 öre per kwh i skattereduktion för din överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Återbetalningstiden på en solcellsanläggning ligger idag på runt 10 år för en villa och de flesta solcellstillverkare har effektgarantier över 25 år. Detta betyder att du kommer att få en god avkastning på din anläggning på cirka 7-12 % under lång tid. Elpriset i Sverige är väldigt lågt jämfört med andra EU länder så det är mycket troligt att priset kommer öka kraftigt. I skenet av en sådan utveckling så ter sig denna investering självklar.

Det finns med andra ord ingen anledning att vänta med sitt beslut att installera solceller. Den dagen vi uppnår att bli helt energioberoende via kostnadseffektiva batterier kommer troligen kön som önskar installera solceller vara miltals lång.

Undersökningar visar även att den dagen du säljer ditt hus så ökar din solcellsanläggning priset på fastigheten.

Det viktigaste argumentet är ändå vår gemensamma miljö. Solceller avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” yttrade någon klokt.

Vill du veta mer om oss på Smart Solkraft? Kontakta oss nedan!

I och med ditt användande av formuläret godkänner du vår integritetspolicy.
/